Έκτακτες Καταστάσεις | Emergency situations
 • Γραφείο Μετανάστευσης | Immigration Office
  Υπάλληλος | Officer
  Επισκέπτης | Visitor
  Πιθανές απαντήσεις
  • May I help you?
  • Τι μπορώ να κάνω για εσάς ;
  • What is the aim of your visit?
  • Ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψης σας ;
  Επιλέξτε την απάντηση
  • My permit won’t be valid soon.
  • Η άδεια παραμονής μου δεν θα ισχύει σύντομα
  • My visa is about to expire in … months.
  • Η βίζα μου λήγει σε … μήνες
  • I’d like to apply for visa extension.
  • Θα ήθελα να κάνω αίτηση για επέκταση της βίζα μου
  • I’d like to apply for a temporary residence permit.
  • Θα ήθελα να κάνω αίτηση για άδεια παραμονής
  • I intend to work/study.
  • Πρόκειται να εργαστώ / σπουδάσω
  • I need a work permit.
  • Χρειάζομαι άδεια για εργασία
  • I want to attend a language course.
  • Θέλω να παρακολουθήσω μαθήματα γλώσσας
  Πιθανές απαντήσεις
  • Please state your full name, age and nationality.
  • Παρακαλώ πέστε μου όνομα, ηλικία, εθνικότητα
  • How long will be the duration of your stay?
  • Πόσο χρόνο θα μείνετε;
  • What type of visa do you currently have?
  • Τι είδους βίσα έχετε ήδη;
  I have a work visa and I need an extension for … months.
  Έχω βίζα για εργασία και χρειάζεται να την επεκτείνω για … μήνες
  Πιθανές απαντήσεις
  • You can submit the application form on the website.
  • Μπορείτε να υποβάλλεται την αίτηση ηλεκτρονικά
  • You can book an appointment.
  • Μπορείτε να κανονήσετε μια συνάντηση
 • Έκτακτες Καταστάσεις | Emergency Situations
  Αξιωματικός της Αστυνομίας | Police Officer
  Επισκέπτης | Visitor
  What’s the problem?
  Τι πρόβλημα έχετε ;
  I would like to report a lost passport.
  θέλω να αναφέρω την απώλεια διαβατηρίου
  You may submit a report about a lost document online at any time of the day.
  Μπορείτε να το αναφέρετε διαδικτυακά οποιαδήποτε ώρα και ημέρα
  I am sorry, but I don’t understand.
  Λυπάμαι αλλά δεν καταλαβαίνω
  What can I do for you?
  Τι μπορώ να κάνω για εσάς ;
  Επιλέξτε την απάντηση
  • I want to file a complaint.
  • Θέλω να καταθέσω παράπονα
  • I was robbed yesterday.
  • Με έκλεψαν χθές
  • I was verbally harassed/assaulted.
  • Με ενόχλησαν / πρόσβαλαν λεκτικά
  • I was racially abused/attacked.
  • Δέχτηκα φυλετική επίθεση
  • I was injured.
  • Τραυματίστηκα
  • What should I do?
  • Τι πρέπει να κάνω ;
  Πιθανές απαντήσεις
  • We will do everything we can to help you.
  • Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε
  • Please fill out this form and leave your contact details.
  • Συμπληρώστε αυτό το έντυπο και αφήστε μας τρόπους επικοινωνίας
  Thank you, officer.
  Σας ευχαριστώ