ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ | Going Shopping
 • ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ | Going shopping
  Υπάλληλος καταστηματος | Shop assistant
  Πελάτης | Client
  Do you need help?
  Χρειάζεστε βοήθεια ;
  Επιλέξτε την απάντηση
  • Yes, please. Where can I buy a newspaper?
  • Ναι, παρακαλώ. Πού μπορώ να αγοράσω μια εφημερίδα ;
  • Where can I find vegetables and fruit?
  • Πού μπορώ να βρω ζάχαρη και φρούτα ;
  • Could you tell me where the diary, frozen food section/ bakery is?
  • Μπορείτε να μου πείτε πού μπορώ να βρώ ένα ημερολόγιο, κατεψυγμένα τρόφιμα / τον φούρνο ;
  Πιθανές απαντήσεις
  • It’s over there next to the meat department.
  • Είναι εκεί μετά το κρεοπωλείο
  • It’s in aisle …
  • Είναι σε αυτό το διάδρομο
  • It’s near the front entrance/ at the back of the store.
  • Είναι κοντά στην μπροστινή είσοδο / στο πίσω μέρος του καταστήματος
  • I’ll show you.
  • Θα σας δείξω
  That’s all right. I’ll find it. Thank you.
  Εντάξει, θα το βρω. Ευχαριστώ
  What can I do for you?
  Εντάξει, θα το βρω. Ευχαριστώ
  I need a sweater/dress/ coat/ …
  Χρειάζομαι ένα πλεκτό / φόρεμα / παλτό / …
  Is this one ok?
  Είναι αυτό ΟΚ ;
  Επιλέξτε την απάντηση
  • May I try it on?
  • Μπορώ να το δοκημάσω ;
  • Is this on sale?
  • Είναι αυτό σε έκπτωση ;
  • It’s too big/too small.
  • Είναι τόσο μεγάλο / τόσο μικρό
  • It’s the right size.
  • Είναι το σωστό μέγεθος
  • I’ll take it.
  • Θα το αγοράσω αυτό
  • How much is it?
  • Πόσο κοστίζει αυτό ;
  Would you like a bag?
  Θέλετε σακούλα ;
  No, I don’t need a plastic bag.
  Χρειάζεστε πλαστική τσάντα ;
  How would you like to pay?
  Πώς θέλετε να πληρώσετε ;
  Επιλέξτε την απάντηση
  • Do you accept cash?
  • Δέχεστε μετρητά ;
  • Do you accept cards?
  • Δέχεστε κάρτες ;
  Πιθανές απαντήσεις
  • We take all credit cards.
  • Δεχόμαστε όλες τις κάρτες
  • We only accept cash.
  • Δεχόμαστε μόνο μετρητά
  • Do you have a loyalty card?
  • Έχετε κάποια νόμιμη κάρτα ;
  • Enter your pin number, please.
  • Εισάγεε το ΠΙΝ σας παρακαλώ
  Please give me a receipt.
  Παρακαλώ να μου δώσετε απόδειξη
  Anything else?
  Χρειάζεστε κάτι άλλο ;
  I’d like to return …
  Θα ήθελα να επιστρέψω
  Why are you returning it please?
  Γιατί το επιστρεφετε?
  Επιλέξτε την απάντηση
  • It doesn’t fit.
  • Δε μου έρχεται καλά
  • It doesn’t work.
  • Δε δουλεύει σωστά
  Do you have the original receipt?
  Έχετε την αυθεντική απόδειξη ;
  Here you are.
  Ορίστε.
  And this is your refund.
  Και αυτή είναι η επιστροφή σας
  Thank you.
  Ευχαριστώ.