ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ | Health care and wellbeing
 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ | Reception desk
  Βοηθός του γιατρού / ρεσεψιονίστ | Doctor’s assistant/receptionist
  ασθενής | Patient
  Good morning. How can I help you?
  Καλημέρα. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;
  I want/need to see a doctor.
  Θα ήθελα/ χρειάζομαι ένα γιατρό
  Why do you want to see the doctor?
  Γιατί θέλετε να δείτε το γιατρο;
  Επιλέξτε την απάντηση
  • I feel bad/sick
  • Αισθάνομαι άσχημα / άρρωστος
  • I need urgent care
  • Χρειάζομαι επειγόντως περίθαλψη
  • Do you have any doctors who speak…?
  • Έχετε γιατρούς που μιλούν… ;
  • I have an appointment at … a.m./p.m.
  • Έχω συνάντηση στις … π.μ / μ.μ
  • I’d like to make an appointment to see a GP/dentist
  • Θα ήθελα να συναντήσω έναν οδοντίατρο
  I will pencil you in for … o’clock on Friday/next Wednesday/ …
  Σας σημειώνω για τις… τη Παρασκευή / την επόμενη Τετάρτη
 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ | Doctor’s office
  γιατρός | Doctor
  ασθενής | Patient
  Πιθανές απαντήσεις
  • What is wrong?
  • Ποιο είναι το πρόβλημα ;
  • Describe your symptoms, please
  • Παρακαλώ να μας περιγράψετε τα συμπτώματα
  Επιλέξτε την απάντηση
  • I have a sore throat/ a temperature/ a cold/ a runny nose/ a bad cough/diarrhea/ indigestion/toothache
  • Έχω πονόλεμο / πυρετό / κρύωμα / καταρροή / άσχημο βήχα / διάρροια / πονόδοντο
  • I have a pain in my chest/neck/ waist
  • Έχω πόνο στο στήθος / στην πλάτη / στη μέση
  • I have a broken leg/hand/finger
  • Έχω σπασμένο πόδι / χέρι / δάχτυλο
  • I feel week/dizzy/tired/ill
  • Αισθάνομαι αδυναμία / ζαλάδα / κούραση / ασθενής
  • I suffer from asthma/ diabetes/depression/ rheumatism/heart disease
  • Υποφέρω από άσθμα / διαβήτη / καταπίεση / ρευματισμούς / καρδιά
  Πιθανές απαντήσεις
  • Are you on any medication at the moment?
  • Παίρνετε κάποια φάρμακα τώρα ;
  • You need to take your blood test
  • Χρειάζεστε εξέταση αίματος
  • You need chest/leg/arm X-ray
  • Χρειάζεστε ακτινογραφία θώρακος / ποδιού / χεριού
  • You need to see a specialist
  • Χρειάζεται να δείτε έναν ειδικό
  • Your test results have come in.
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έφτασαν
  • Have you got any allergies?
  • Υποφέρετε από αλλεργίες ;
  Επιλέξτε την απάντηση
  • I am allergic to ….
  • Είμαι αλλεργικός σε …
  • I don‘t have any allergies.
  • Δεν υποφέρω από αλλεργίες
  • I need a prescription for some painkillers/ antibiotics.
  • Χρειάζομαι συνταγή για αναλγητικά / αντιβιοτικά
  Πιθανές απαντήσεις
  • I will write you a prescription and you can collect the medicine from the pharmacy.
  • Θα σας γράψω τη συνταγή που θα πάρεις τα φάρμακα από το φαρμακείο
  • Take one pill twice/three times a day with meals/ after your meals.
  • Να παίρνετε ένα χάπι δύο / τρείς φορές την ημέρα με το φαγητό / μετά το φαγητό
  • You can renew this prescription by phone.
  • Μπορείτε να ανανεώνεται τη συνταγή τηλεφωνικά ;
  Thank you for your help. Goodbye, doctor.
  Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας. Αντίο Γιατρέ.
  Λεξιλόγιο
  Ασθένειες και τραυματισμοί
  Rash
  Εξάνθημα
  Fever
  Πυρετός
  Λεξιλόγιο
  Ασθένειες και τραυματισμοί
  Rash
  Εξάνθημα
  Fever
  Πυρετός
  Insect bite
  Το τσίμπιμα του εντόμου
  Chills
  Κρυάδες
  Black eye
  Μαύρο μάτι
  Headache
  Κεφαλαλγία
  Stomachache
  Στομαχόπονος
  Backache
  Οσφυαλγία
  Toothache
  Πονόδοντος
  High blood pressure
  Υψηλή αρτηριακή πίεση
  Cold
  Κρύωμα
  Sore throat
  Πονόλαιμος
  Sprain
  Διάστρεμμα
  Infection
  Λοίμωξη
  Broken bone
  Σπασμένο οστό
  Cut
  Κόψιμο
  Bruise
  Μώλωπες
  Burn
  Κάψιμο