LASTEN ILMOITTAMINEN KOULUUN | Enrolling your child at a school
 • LASTEN ILMOITTAMINEN KOULUUN | Applying for a school
  Rehtori/opettaja | Director
  Vanhempi | Parent
  Excuse me, Madam/Sir. May we come in?
  Anteeksi, voimmeko tulla sisään?
  Yes. Please, sit down
  Kyllä, istukaa olkaa hyvä.
  Valitse lause
  • We would like to register the child for school/kindergarten.
  • Haluaisin ilmoittaa lapseni kouluun/päiväkotiin.
  • What documents are needed?
  • Mitä papereita siihen tarvitaan?
  Valitse lause
  • School application form, birth certificate.
  • Hakemuslomake, syntymätodistus
  • A copy of child’s passport and visa status, physical check up and your address.
  • Kopio lapsen passista ja viisumista, lääkärintodistus ja yhteystietonne.
  • You can apply online (optinal)
  • Voitte tehdä hakemuksen myös netissä.
  Could you write that down for me, please?
  Voitteko kirjoittaa tuon kaiken minulle?
 • LASTEN ILMOITTAMINEN KOULUUN | Enrolling your child at a school
  Opettaja | Teacher
  Vanhempi | Parent
  Valitse lause
  • My name is ….. /I am ….(Tom’s, Kate’s) mother/father.
  • Nimeni on...../Olen... /(Tomin, Katen) äiti/isä.
  • Thank you for meeting me.
  • Kiitos tapaamisestamme.
  It’s nice to see you.
  Oli mukava tavata teidät.
  Valitse lause
  • I’d like to talk to you about my daughter/son.
  • Haluaisin keskustella tyttärestäni/pojastani kanssanne.
  • How is my son/daughter doing in his/her studies?
  • Kuinka poikani/tyttäreni edistyy opinnoissaan?
  Valitse lause
  • He/she is a brilliant student
  • Hän on oikein hyvä oppilas.
  • He/she is doing well in math/chemistry/physics/biology.
  • Hän on hyvä matematiikassa / kemiassa / fysiikassa / biologiassa.
  • I’m afraid your child is not doing well.
  • Pelkäänpä että lapsenne ei edisty opinnoissaan.
  Could you speak a little more slowly, please?
  Voitteko puhua hieman hitaammin?
  She/he must practice reading/writing/maths at home.
  Hänen täytyy harjoitella lukemisesta /kirjoittamista / matematiikkaa kotona.
  Does he/she need extra help?
  Tarvitseeko hän lisäapua?
  Valitse lause
  • Yes.
  • Kyllä.
  • No, he/she needs more practice.
  • Ei, hän ei tarvitse lisäapua.
  Valitse lause
  • Please keep me informed about his/her progress.
  • Kertokaa minulle miten lapseni edistyy.
  • How can I contact you?
  • Miten saan teihin yhteyden?
  By e-mail or phone.
  Sähköpostitse tai soittamalla.
  I am worried.
  Olen huolissani.
  What’s the problem?
  Mikä on ongelmanne?
  Valitse lause
  • My child is complaining about bullying.
  • Lapseni valittaa kiusaamisesta.
  • My child doesn’t understand your instructions.
  • Lapseni ei ymmärrä saamiaan ohjeita.
  • My child isn’t eating her/his lunch.
  • Lapseni ei syö kouluruokaa.
  Valitse lause
  • Thank you for calling/informing me.
  • Kiitos soitostanne/tiedoista.
  • I’ll keep an eye on him/her.
  • Tarkkailemme häntä.
  Thank you for your understanding.
  Kiitos ymmärryksestänne.