ETSIMME ASUNTOA | Finding a place to live
 • ETSIMME ASUNTOA | Finding a place to live
  Välittäjä | Agent
  Client
  Good morning. I'd like to speak with the apartment manager, please.
  Hyvää huomenta. Haluasin puhua asunnonvälittäjän kanssa.
  What can I do for you?
  Miten voin palvella?
  Valitse lause
  • I’d like to find a room/an apartment/a studio/a house for rent.
  • Etsin vuokralle huonetta / asuntoa / yksiötä / omakotitaloa.
  • I need -a one/two bedroom apartment/a studio/ …
  • Tarvitsen kaksion/kolmion/yksiön.
  • It should be fully/partly furnished.
  • Sen pitäisi olla kokonaan / osittain kalustettu
  I’ll see what I can do for you.
  Selvä, katsotaan, mitä meiltä löytyy.
  I am interested in the apartment on …. Street.
  Olen kiinnostunut asunnosta  ... kadulla.
  It’s still available. Do you want to see it?
  Se on vielä vapaa. Haluatteko käydä katsomassa?
  Valitse lause
  • I would very much like to see it.
  • Kyllä, ilman muuta.
  • Could you please text me the exact location?
  • Voitteko kirjoittaa minulle osoitteen?
  I’ll do it straight away.
  Teen sen heti.
  How much is the rent?
  Paljonko on vuokra?
  The rent is … a month
  Vuokra on ... euroa kuussa
  Valitse lause
  • Does the rent include the costs for water, electricity, gas, heating, cable TV, Internet, etc?
  • Sisältääkö vuokra veden, sähkön, kaasun, lämmityksen, kaapeli TV:n, Internetliittymän jne?
  • Is there parking available?
  • Onko siellä pysäköintipaikkaa?
  • Is there public transportation nearby?
  • Pääseekö sinne julkisilla kulkuvälineillä?
  • How far is it from bus stop/metro station?
  • Miten kaukana se on bussipysäkiltä/metroasemalta?
  • Is it close to a medical facility/ supermarket?
  • Onka lähellä terveysasemaa/kauppaa?
  • Is the school nearby?
  • Onko koulu lähellä?
  • This is too big/small/expensive
  • Se on liian suuri/pieni/kallis meille.
  • I ‘ll take the apartment
  • Otan huoneiston.
  We can sign the contract today/tomorrow/next week.
  Voimme tehdä vuokrasopimuksen tänään/huomenna/ensi viiikolla.
  Do you want a deposit?
  Tahdotteko etumaksun?
  Yes. A deposit of one month’s rent is required.
  Kyllä, etumaksu on kuukauden vuokra.
  When is the rent to be paid?
  Milloin vuokra maksetaan?
  It must be paid on … each month in advance.
  Se maksetaan etukäteen joka kuukauden ... päivänä.
  How do I pay: with cash or online bill pay?
  Miten maksan: käteisellä vai pankkisiirtona tilille?
  Online bill pay only.
  Pankkisiirtona.
  When can I move in/when is the move-in date?
  Milloin voin muuttaa/ miloin on muuttopäivä?
  Within a week/month
  Viikon/Kuukauden sisällä.
  Great! Thanks a lot.
  Hienoa! Kiitos paljon!