ASIOIMINEN KAUPUNGILLA | Getting around the city
 • ASIOIMINEN KAUPUNGILLA | Getting around the city
  kansalainen | Local
  maahanmuuttaja/vierailija | Visitor
  Excuse me
  Anteeksi
  Yes, how can I help you?
  Niin, miten voin auttaa?
  How can I get to the city center/ train station/ police station/ hospital/ Foreigners registration centre?
  Miten pääsen keskustaan/ rautatieasemalle/ poliisilaitokselle/ sairaalaan/ maahanmuuttovirastoon?
  By trolleybus/bus/tram/ or you can walk.
  -/Bussilla/ratikalla tai jalkaisin.
  Valitse lause
  • Where is a bus/ trolleybus stop/underground station (Metro/RER)?
  • Missä on bussipysäkki / raitiovaunu / metroasema?
  • Does this bus/trolleybus go to the airport?
  • Meneekö tämä bussi / raitiovaunu lentokentälle?
  • Where should I get off/on?
  • Missä pitää jäädä pois?
  Get on the bus No1 and change to No2 at the bank.
  Ottakaa ensin bussi numero 1 ja vaihtakaa sitten numeroon 2 pankin kohdalla.
  Where can I buy a ticket?
  Mistä voin ostaa matkalipun?
  Valitse lause
  • On the bus/at the kiosk/from a ticket inspector.
  • Bussista/kioskista/rahastajalta.
  • E-tickets are available too.
  • Myös e-liput ovat saatavilla.
  Valitse lause
  • How much is it?
  • Paljonko se maksaa?
  • Could you stamp/punch my ticket, please?
  • Voitteko leimata lippuni?
  How far is the migration office?
  Kuinka kaukana on maahanmuuttovirasto?
  Valitse lause
  • It’s (not) far/close.
  • Se on (ei ole) kaukana / lähellä.
  • It’s about … kilometers from here.
  • Se on noin xx kilometrin päässä.
  Valitse lause
  • I am lost.
  • Olen eksynyt.
  • Can you show me on the map, please?
  • Voitteko näyttää paikan kartasta?
  Valitse lause
  • Go right / left / straight at the light / corner / stop sign
  • Menkää oikealle/vasemmalle/suoraan liikennevaloihin/kulmaan/stop-merkille
  • Turn left, right (into… street)
  • Kääntykää oikealle, vasemmalle   (... kadulle)
  • Take the first/second on the left/right
  • Seuraavasta/toiseksi seuraavasta kulmasta vasempaan/oikeaan.
  • It’s opposite the … /next to the … /behind the…
  • Se on vastapäätä.../seuraava.../ ... takana.
  • Do you understand?
  • Ymmärrättekö?
  Valitse lause
  • I understand, Thank you.
  • Ymmärrän, kiitos paljon!
  • Can you repeat that, please?
  • Voitteko toistaa, mitä sanoitte?
  • Thanks for your help.
  • Kiitos avustanne!
  • Where can I get a taxi?
  • Mistä saan taksin?
  Valitse lause
  • Sorry, I don’t know.
  • Anteeksi, en tiedä.
  • The taxi rank is on … street.
  • Taxiasema on ... kadulla.
  • You can book a taxi on the phone.
  • Voitte tilata taksin puhelimella.
 • TAKSILLA | in Taxi
  Asiakas | Client
  Asiakas | Client
  Valitse lause
  • Please, take me to …
  • Ajakaa minut …..
  • Can you give me your fixed price from here to the following address....
  • Saanko kiinteän hinnan tästä seuraavaan osoitteeseen...?
  • Please stop in front of/at/before …
  • Pysähtykää tässä/tuon rakennuksen edessä/ennen ….
  • Can I pay with a credit card?
  • Voinko maksaa kortilla?
  • Do you take cash?
  • Otatteko käteistä?
  Sanasto
  Take the third on the left
  Kolmannesta kadunkulmasta vasempaan
  Traffic lights
  Liikennevalot
  Sanasto
  Take the third on the left
  Kolmannesta kadunkulmasta vasempaan
  Traffic lights
  Liikennevalot
  Zebra crossing
  Suojatie
  Take the second on the right
  Toisesta kulmasta oikeaan.
  Roundabout
  Liikenneympyrä / kiertoliittymä
  Sidewalk
  Jalkakäytävä
  Turn left
  Käänny vasempaan
  Turn right
  Käänny oikeaan
  Go straight ahead
  Mene suoraan eteenpäin
  Go past..
  Käänny takaisin
  Cross
  Ylitä (katu)
  Prepositions of place
  Kadun numerot
  At the corner of....
  ...kulmassa
  Next to
  Seuraavasta..
  Opposite
  Vastapäätä
  Between
  Välissä