TERVEYSASEMALLA JA HYVINVOINTI | Health care and wellbeing
 • ILMOITTAUTUMINEN | Reception desk
  Vastaanottoapulainen | Doctor’s assistant/receptionist
  Potilas | Patient
  Good morning. How can I help you?
  Huomenta, miten voin auttaa?
  I want/need to see a doctor.
  Haluan päästä lääkäriin.
  Why do you want to see the doctor?
  Miksi haluatte lääkärille?
  Valitse lause
  • I feel bad/sick
  • Voin huonosti/olen sairas.
  • I need urgent care
  • Tarvitsen ensihoitoa.
  • Do you have any doctors who speak…?
  • Onko lääkäri vapaana, jolle voin puhua.....?
  • I have an appointment at … a.m./p.m.
  • Minulla on aika klo …...
  • I’d like to make an appointment to see a GP/dentist
  • Tahtoisin ajan lääkärille/hammaslääkärille.
  I will pencil you in for … o’clock on Friday/next Wednesday/ …
  Varaan teille ajan klo … perjantaiksi/ensi keskiviikoksi
 • LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA | Doctor’s office
  Lääkäri | Doctor
  Potilas | Patient
  Valitse lause
  • What is wrong?
  • Mikä hätänä?
  • Describe your symptoms, please
  • Kuvailkaa oireitanne!
  Valitse lause
  • I have a sore throat/ a temperature/ a cold/ a runny nose/ a bad cough/diarrhea/ indigestion/toothache
  • Kurkkuni on kipeä / minulla on kuumetta / flunssa / nuha / paha yskä / ripuli / mahakipu / hammassärky
  • I have a pain in my chest/neck/ waist
  • Minulla on kipuja rinnassani / kaulassa tai niskassa / vyötäröllä
  • I have a broken leg/hand/finger
  • Jalkani / käteni / sormeni on murtunut.
  • I feel week/dizzy/tired/ill
  • Tunnen heikotusta / huimausta / väsymystä / sairautta
  • I suffer from asthma/ diabetes/depression/ rheumatism/heart disease
  • Minulla on astma / diabetes / masennus / reuma / sydänvaivaa
  Valitse lause
  • Are you on any medication at the moment?
  • Onko teillä tällä hetkellä lääkitystä?
  • You need to take your blood test
  • Otamme teiltä verikokeet.
  • You need chest/leg/arm X-ray
  • Rintakehänne / jalkanne / käsivartenne pitää röntgenkuvata.
  • You need to see a specialist
  • Ohjaan teidän erikoislääkärille.
  • Your test results have come in.
  • Teidän testituloksenne ovat saapuneet.
  • Have you got any allergies?
  • Onko teillä mitään allergioita?
  Valitse lause
  • I am allergic to ….
  • Olen allerginen …...
  • I don‘t have any allergies.
  • Minulla ei tietääkseni ole allergioita.
  • I need a prescription for some painkillers/ antibiotics.
  • Tarvitsen reseptin särkylääkkeitä / antibiootteja varten.
  Valitse lause
  • I will write you a prescription and you can collect the medicine from the pharmacy.
  • Kirjoitan teille reseptin ja voitte noutaa lääkkeen apteekista.
  • Take one pill twice/three times a day with meals/ after your meals.
  • Ottakaa yksi tabletti kahdesti / kolmasti vuorokaudessa aterian kanssa tai sen jälkeen.
  • You can renew this prescription by phone.
  • Voitte uusia reseptinne puhelimitse.
  Thank you for your help. Goodbye, doctor.
  Kiitos avusta ja näkemiin!
  Sanasto
  Sairaudet ja vammat
  Rash
  Ihottuma
  Fever
  Kuume
  Sanasto
  Sairaudet ja vammat
  Rash
  Ihottuma
  Fever
  Kuume
  Insect bite
  Hyönteisen pisto
  Chills
  Vilunväristykset
  Black eye
  Musta silmä
  Headache
  Päänsärky
  Stomachache
  Mahasärky
  Backache
  Selkäsärky
  Toothache
  Hammassärky
  High blood pressure
  Korkea verenpaine
  Cold
  Vilustunut
  Sore throat
  Kurkkukipu
  Sprain
  Nyrjähdys
  Infection
  Tulehdus
  Broken bone
  Luunmurtuma
  Cut
  Haava
  Bruise
  Mustelma
  Burn
  Palovamma