Parduotuvėje | Going Shopping
 • Parduotuvėje | Going shopping
  Pardavėjas | Shop assistant
  Pirkėjas | Client
  Do you need help?
  Ar jums reikia pagalbos?
  Pasirinkite atsakymą
  • Yes, please. Where can I buy a newspaper?
  • Taip, prašyčiau. Kur galėčiau nusipirkti laikraštį?
  • Where can I find vegetables and fruit?
  • Kur galėčiau rasti daržovių ir vaisių?
  • Could you tell me where the diary, frozen food section/ bakery is?
  • Ar galėtumėte pasakyti, kur yra pieno / šaldytų produktų skyrius / kepykla?
  Galimi atsakymai
  • It’s over there next to the meat department.
  • Šalia mėsos skyriaus.
  • It’s in aisle …
  • … eilėje / lentynoje.
  • It’s near the front entrance/ at the back of the store.
  • Prie pagrindinio įėjimo / parduotuvės gale.
  • I’ll show you.
  • Aš jums parodysiu.
  That’s all right. I’ll find it. Thank you.
  Viskas gerai. Aš rasiu. Ačiū.
  What can I do for you?
  Kuo galiu jums padėti?
  I need a sweater/dress/ coat/ …
  Man reikia megztinio / suknelės / apsiausto.
  Is this one ok?
  Ar šis / ši tiks?
  Pasirinkite atsakymą
  • May I try it on?
  • Ar galiu pasimatuoti?
  • Is this on sale?
  • Ar taikoma nuolaida?
  • It’s too big/too small.
  • Per didelis / per mažas.
  • It’s the right size.
  • Tinkamas dydis.
  • I’ll take it.
  • Imsiu / pirksiu.
  • How much is it?
  • Kiek kainuoja?
  Would you like a bag?
  Ar reikia maišelio?
  No, I don’t need a plastic bag.
  Ne, ačiū. Man nereikia plastikinio maišelio.
  How would you like to pay?
  Kaip norėtumėte mokėti?
  Pasirinkite atsakymą
  • Do you accept cash?
  • Ar galiu mokėti grynaisiais?
  • Do you accept cards?
  • Ar galiu mokėti kortele?
  Galimi atsakymai
  • We take all credit cards.
  • Galite atsiskaityti bet kokia kreditine kortele.
  • We only accept cash.
  • Priimame tik grynuosius.
  • Do you have a loyalty card?
  • Ar turite nuolaidų kortelę?
  • Enter your pin number, please.
  • Prašom įvesti PIN kodą.
  Please give me a receipt.
  Prašom duoti mano čekį.
  Anything else?
  Dar ko nors?
  I’d like to return …
  Norėčiau grąžinti…
  Why are you returning it please?
  Kodėl grąžinate?
  Pasirinkite atsakymą
  • It doesn’t fit.
  • Netinka (dydis).
  • It doesn’t work.
  • Neveikia.
  Do you have the original receipt?
  Ar turite pirkimo čekį?
  Here you are.
  Štai, prašom.
  And this is your refund.
  Štai jūsų pinigai.
  Thank you.
  Ačiū.