Apsilankymas pas gydytoją | Health care and wellbeing
 • Priimamajame pas gydytoją | Reception desk
  Gydytojo asistentas / registratorius | Doctor’s assistant/receptionist
  Pacientas | Patient
  Good morning. How can I help you?
  Labas rytas. Kuo galiu padėti?
  I want/need to see a doctor.
  Aš noriu / man reikia apsilankyti pas gydytoją.
  Why do you want to see the doctor?
  Kodėl jūs norite apsilankyti pas gydytoją?
  Pasirinkite atsakymą
  • I feel bad/sick
  • Aš blogai jaučiuosi / sergu.
  • I need urgent care
  • Man reikia skubios pagalbos.
  • Do you have any doctors who speak…?
  • Ar turite gydytojų, kurie kalba…?
  • I have an appointment at … a.m./p.m.
  • Esu užsiregistravęs (-usi) … iš ryto / po pietų / vakare.
  • I’d like to make an appointment to see a GP/dentist
  • Norėčiau užsiregistruoti pas šeimos gydytoją / dantistą.
  I will pencil you in for … o’clock on Friday/next Wednesday/ …
  Aš užrašysiu jus …. valandai penktadienį / kitą trečiadienį / …
 • Gydytojo kabinete | Doctor’s office
  Gydytojas | Doctor
  Pacientas | Patient
  Galimi atsakymai
  • What is wrong?
  • Kuo skundžiatės?
  • Describe your symptoms, please
  • Prašom apibūdinti savo simptomus.
  Pasirinkite atsakymą
  • I have a sore throat/ a temperature/ a cold/ a runny nose/ a bad cough/diarrhea/ indigestion/toothache
  • Man skauda gerklę, turiu temperatūros / sloguoju / kosėju, viduriuoju / skauda skrandį / skauda dantį.
  • I have a pain in my chest/neck/ waist
  • Man skauda krūtinę / kaklą / juosmenį.
  • I have a broken leg/hand/finger
  • Lūžo koja / ranka / pirštas.
  • I feel week/dizzy/tired/ill
  • Jaučiu silpnumą / svaigulį / nuovargį /…
  • I suffer from asthma/ diabetes/depression/ rheumatism/heart disease
  • Sergu astma / diabetu / depresija / reumatizmu / širdies liga.
  Galimi atsakymai
  • Are you on any medication at the moment?
  • Ar šiuo metu vartojate vaistus?
  • You need to take your blood test
  • Reikia atlikti kraujo tyrimą.
  • You need chest/leg/arm X-ray
  • Reikia padaryti krūtinės / rankos / kojos rentgeno nuotrauką.
  • You need to see a specialist
  • Jums reikia apsilankyti pas specialistą.
  • Your test results have come in.
  • Jūsų testų rezultatai gauti.
  • Have you got any allergies?
  • Ar esate kam nors alergiškas (-a)?
  Pasirinkite atsakymą
  • I am allergic to ….
  • Esu alergiškas (-a) …
  • I don‘t have any allergies.
  • Nesu alergiškas (-a).
  • I need a prescription for some painkillers/ antibiotics.
  • Man reikalingas skausmą malšinančių vaistų / antibiotikų receptas.
  Galimi atsakymai
  • I will write you a prescription and you can collect the medicine from the pharmacy.
  • Aš jums išrašysiu receptą ir vaistus galėsite atsiimti vaistinėje.
  • Take one pill twice/three times a day with meals/ after your meals.
  • Gerkite vieną tabletę du / tris kartus per dieną valgio metu / po valgio.
  • You can renew this prescription by phone.
  • Galite atnaujinti receptą telefonu.
  Thank you for your help. Goodbye, doctor.
  Ačiū už pagalbą. Sudie, daktare.
  Žodynėlis
  Ligos ir sužalojimai
  Rash
  Bėrimas
  Fever
  Karščiavimas
  Žodynėlis
  Ligos ir sužalojimai
  Rash
  Bėrimas
  Fever
  Karščiavimas
  Insect bite
  Vabzdžio įkandimas
  Chills
  Šaltkrėtis
  Black eye
  Išsiplėtę vyzdžiai
  Headache
  Galvos skausmas
  Stomachache
  Pilvo skausmas
  Backache
  Nugaros skausmas
  Toothache
  Dantų skausmas
  High blood pressure
  Aukštas kraujospūdis
  Cold
  Peršalimas
  Sore throat
  Gerklės skausmas
  Sprain
  Patempimas
  Infection
  Infekcija
  Broken bone
  Kaulo lūžis
  Cut
  Įpjovimas
  Bruise
  Nubrozdinimas, sumušimas
  Burn
  Nudegimas