Naudingi kontaktai | Useful contacts
Migracijos departamentas | Immigration office
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania
Užsieniečių bendruomenės, NVO | Migrant community centers, NGOs
Tarptautinė migracijos organizacija TMO Vilniaus biuras | International Organisation for Migration IOM Vilnius
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus infocentras migrantams, Klaipėda | Lithuanian Red Cross Infocentre for Migrants in Klaipėda
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno pabėgėlių ir migrantų centras InLT | Lithuanian Red Cross Refugee and Migrant Integration Centre InLT in Kaunas
Tautinių bendrijų namai | The House of National Communities
VA Caritas užsieniečių integracijos programa | VA Caritas Foreigners Integration Program
Go Vilnius - Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra | The official international economic development agency of the City of Vilnius
Sveikatos priežiūros įstaigos, ligoninės | Health care services, hospitals
Valstybinė ligonių kasa | National Health Insurance Fund
Bendrasis pagalbos centras | Emergency Response Centre
Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | Vilnius University Hospital Santaros Klinikos
Vilniaus universiteto Vaikų ligoninė | Vilnius University Children’s Hospital
Kalbų mokymo įstaigos | Language learning institutions
Vilniaus universiteto lituanistinių studijų katedra | Department of Lithuanian Studies at Vilnius University
LINGUA LITUANICA - kalbos ir kultūros institutas | Language and Culture Institute